bep-cherillo

Bep Cherillo (1944)portret bep cherillo

Het lot zorgde ervoor dat ik in 1995 in startte met tekenen en schilderen. Ik volgde enkele jaren lessen bij Roel van der Bij en volgde verscheidene workshops. Als lid van de Kunstenaarsvereniging Woerden beoefende ik enkele jaren het modeltekenen en deed ik diverse malen mee met groepsexposities.
Door mijn persoonlijke eigenschappen ligt een figuratieve, genuanceerde weergave in mijn schilderijen voor de hand. Ik zoek naarstig naar een eigen stijl waarbij ik loskom van die gedetailleerde realistische weergave, waarbij herkenbaarheid van onderwerpen en oog voor nuances echter behouden moet blijven Een eigen kleurgebruik is mijn kenmerk.
Vormen die zijn afgeleid van eigen foto’s, modeltekeningen of gekozen objecten, waaraan ik een eigen inhoud geef, vormen mijn inspiratie
Ik ben autodidact, vind in het schilderen weliswaar veel ontspanning, maar kan soms behoorlijk tobben om het beoogde resultaat te bereiken. Lukt dat dan ben ik blij verrast.
Ik schilder uitsluitend voor eigen genoegen, maar merk ik dat anderen mijn werk waarderen kan dat mij heel gelukkig maken.