cattenbroekertunnel

Woensdag 5 april hadden we een vliegende start in de Cattenbroekertunnel.
Vervolg van het werk aan de Cattenbroekertunnel
In de afgelopen zes weken is er hard gewerkt aan de verdere verfraaiing van de Cattenbroekertunnel. De “voortekenaars” van de Kunstkring kunnen het tempo van de leerlingen van de Minkema bijna niet bijbenen. Daarom wordt regelmatig niet alleen de dinsdagmiddag, maar ook de maandagmiddag hiervoor uitgetrokken. Fantastisch is dat er gedurende de hele schilderperiode een container ter beschikking staat waarin een steiger, twee ladders, witte overalls, verf, kwasten en tekeningen kunnen worden opgeslagen.
Op woensdag 17 mei was de westelijke wand helemaal klaar en zijn er op de oostwand al enkele mooie figuren te zien, zoals de Wave en een nu nog eenzame fietser.
Als het weer meezit moet de opening plaatsvinden op woensdag 7 juni.

Na een lange periode van voorbereidingen was het eindelijk zo ver. Vijftien leerlingen van de MAVO Minkema Stein schilderden onder leiding van leden van de Kunstkring de ontwerpen die voor deze tunnel waren gemaakt.De KUVO was met twee medewerkers, Bert Puit en Yente Sierksma vertegenwoordigd en ook de Minkema liet zich met de inzet van Conny de Vroomen niet onbetuigd. Van de kant van de Kunstkring was het werk op enkele tunneldelen al op dinsdagavond en woensdagmorgen voorbereid door Ton Friederichs, Iman Vroman, Gerdien Meijnen, Helga van Kleef en Theo Aarsen. Aart Sliedrecht was present om een fotoreportage te maken.
De eerste schildermiddag van een serie van vijf zit er nu op en er is zichtbaar resultaat. Resultaat wat door gebruikers van de tunnel en door omwonenden nu al positief wordt beoordeeld. RPL/TV was aanwezig om de start vast te leggen.
Waarom dit project
Dit project past in een serie die KUVO met de scholen in Woerden heeft opgezet. Het schilderen maakt onderdeel uit van een lesprogramma waarbij ook een bezoek aan de Galerie van Slagmaat en het Stadsmuseum behoort.
In de periode 2015-2016 werd op deze basis ook het project Hollandbaantunnel uitgevoerd, toen door leerlingen van het Futuracollege en het Kalsbeekcollege.
Het project Cattenbroekertunnel
In de aanloop naar dit project is veel werk intern bij KUVO en de Kunstkring verzet.
Onder leiding van Conny de Vroomen, docent op de Minkema Stein werden begin vorig jaar door verschillende leden van de Kunstkring aan de leerlingen lessen gegeven in ontwerpen op wanden. Het thema was bewegen en dat kun je vertalen in sport. Vele tientallen ontwerpen zijn door het team van de Kunstkring beoordeeld; er is een keuze gemaakt en verrassend genoeg kwamen voor een groot deel de sporten van de triatlon naar voren: fietsen, lopen en zwemmen. Andere sporten werden samengevat onder de noemer atletiek. Deze sporten worden ieder op een tunnelwand uitgewerkt. Voor de atletiekwand is de gemeente bereid een stukje “atletiekbaan” aan te leggen.
Medio vorig jaar is de tunnel op basis van advies van de Kunstkring aan de gemeente Woerden in groene en blauwe basiskleuren geschilderd.
In het laatste halfjaar van 2016 zijn de uitgekozen ontwerpen digitaal omgezet naar witte draadfiguren die uiteindelijk op de wand worden geschilderd. Het werk is nu daadwerkelijk van start gegaan. De gemeente heeft toestemming verleend voor dit werk. Diverse aannemers uit Woerden, te weten Gerritse, Kleijwegen en Vermeij hebben in de afgelopen weken een geweldige medewerking verleend. (wordt vervolgd)