kunstkring tunnels

Kunstkring Woerden helpt bij aankleding van tunnels in Woerden

In december 2014 was er een eerste contact tussen de Kunstkring Woerden (Gerdien Meijnen en Aart Sliedrecht) en de gemeente Woerden. De fietstunnels in Woerden, tunnel Wulverhorst, de Stationstunnel en de tunnel onder de Hollandbaan zijn aan grootonderhoud toe. Vooral de tunnel onder de Hollandbaan oogt donker en onveilig. Gerdien en Aart dachten dat kunst op de wanden daar een goede oplossing voor kon zijn. De gemeente was meteen enthousiast en met elkaar besloot men dat scholen het best de aankleding zouden kunnen verzorgen. Dit onder toeziend oog van leden van de Kunstkring Woerden. Ook Ton Friederichs sloot zich bij het groepje aan en kwam met een eerste plan van aanpak.Omdat het om scholieren ging werd de KUVO ingeschakeld en kwamen via dat netwerk de scholen in beeld.
Voor de tunnel onder de Hollandbaan was het logisch het Futuracollege, dat naast de tunnel staat, in te schakelen. De KUVO stelde voor om het Kalsbeekcollege in te schakelen om de samenwerking tussen scholen in Woerden te bevorderen. Een mooie doelstelling waarmee ook het idee werd verbreed.
Op 1 mei van dit jaar vond een creatieve sessie plaats met de beide scholen, de gemeente, de Kunstkring. De scholieren werd het probleem uitgelegd en zij gingen aan de slag om ontwerpen te maken. Er werden bruikbare ideeën op papier gezet.
De KUVO nam het initiatief voor de overallprojectleiding op zich. Carole le Roy en Yenthe Sierksma zijn hier de trekkers. De andere rollen werden als volgt verdeeld: de scholen leveren en voeren de ontwerpen uit, de Kunstkring bewaakt de kwaliteit van het totaalontwerp en adviseert over de werkwijze en de materialen, de gemeente bewaakt de planning, faciliteert in geld en zorgt via de aannemer voor de nodige voorzieningen.
In de zomermaanden kreeg de startende groep van Gerdien, Ton en Aart versterking van Tineke Hoepman en Fons van der Reep. Zij hebben in ons atelier met behulp van de deelontwerpen van de kinderen een totaalontwerp gemaakt.
Maar het verhaal gaat verder.
Voor de scholen is dit een prachtige gelegenheid om een integraal project te doen. De scholieren leren ontwerpen en met kunst om te gaan, ze moesten ontwerpen binnen de “waarden van Woerden” met andere woorden, wat is belangrijk voor Woerden. Ze mogen uitrekenen hoeveel het kost, hoe je naar de maatschappij en pers communiceert, hoe je een werkplanning opzet en uitvoert, hoe het zit met de veiligheid van het verkeer tijdens het werk enz. Het is prachtig om zo’n leertraject te hebben.
Op 22 september  zijn de plannen aan de pers gepresenteerd. Als eerste in de verdere uitvoering worden de wanden geëgaliseerd door de aannemer. Dat werk wordt uitgevoerd in de laatste twee weken van september. Na zes weken drogen, we spreken dan over half november.
De tunnel is voor een deel worden afgesloten en is het ontwerp door de kinderen op de wanden worden gezet.Op 3 en 4 november hebben leden van de Kunstkring het voorbereidende werk aan de tunnelwanden gedaan en op 10 en 11 november zijn leerlingen druk in de weer geweest
Zal het lukken de opening te verrichten binnen een jaar na het eerste originele idee?  Er is in ieder geval veel ervaring opgedaan voor de twee volgende tunnels.
Theo Aarsen, 23 september ’15
Fotoreportage van Aart Sliedrecht klik hier