Lidmaatschap
Begin 2015 telde de Kunstkring 65 leden. Het atelier in Kamerik biedt ruimte voor uitbreiding van het ledenbestand.
Leden van de Kunstkring zijn kunstenaars die academisch geschoold dan wel autodidact zijn. Zij staan aan het begin van hun carrière of genieten bekendheid in de regio of ook ver daarbuiten.
De Kunstkring kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan vormen van beeldende kunstuitingen. Daarbij is het streven gericht op het bereiken van een hoog kwaliteitsniveau.
Kunstenaars in en buiten Woerden kunnen zich als lid aanmelden. Alle disciplines op het terrein van de beeldende kunst zijn welkom: kunstschilders, beeldhouwers, keramisten, textielkunstenaars, grafici, fotografen enzovoort.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt per kalenderjaar 130 euro (prijspeil 2017). Jongeren tot 30 jaar ontvangen 30 euro korting op de contributie.
Aanmelden voor het lidmaatschap kan door het invullen van het aanmeldingsformulier dat hier kan worden gedownload.
Met kandidaat-leden vindt een kennismakingsgesprek plaats. Het lidmaatschap gaat in nadat het Bestuur van Kunstkring Woerden mondeling, schriftelijk of per email de aanmelding heeft geaccepteerd.