nieuwbestuur2015

Bestuurswisseling Kunstkring Woerden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 maart 2015 zijn enkele bestuurswisselingen bij de Kunstkring Woerden van kracht geworden. Aftredend waren Hans Hagen, voorzitter, en Bep Cherillo en Ton Friederichs, beiden bestuurslid. Nieuw gekozen bestuursleden zijn Nelleke Kuijpers en Aart Sliedrecht. De voorzittershamer ging over in handen van Theo Aarsen.

Hans Hagen en Bep Cherillo blijven “parttime” aan tot na de afronding van het project “een beeld van Leo Gestel voor Woerden”.