Actief in Woerden

Betekenis van de Kunstkring voor Woerden: historische terugblik

Leden van de Kunstenaarsvereniging Woerden, kortweg Kunstkring Woerden, hebben in de afgelopen 55 jaar veel bijgedragen aan de culturele rijkdom van de gemeente. Hieronder vind je voorbeelden van projecten en diensten die met belangeloze inzet van de leden voor onze stad zijn uitgevoerd.

Relatie tussen gemeente en Kunstkring
De relatie tussen vereniging en gemeente kende ups en downs.
Het was de gemeente Woerden, in casu wethouder van Breukelen die in 1980 de mogelijkheid schiep een eigen ruimte in het Bredius in te richten. Hierdoor kon de vereniging snel tot grote bloei komen. In 1990 maakte de gemeente het mogelijk naar een locatie te verhuizen aan de Kievitstraat. Ook stak de gemeente in 2005 de helpende hand toe om de Kunstkring onder te brengen in de voormalige Mariaschool in de Havenstraat.
In 2009 nam de gemeente in verband met de bezuinigingen onverwacht het besluit om de subsidie en daarmee de huur op te zeggen, wat de vereniging in flinke moeilijkheden bracht. De communicatie werd van beide zijden stroef en de vereniging verhuisde noodgedwongen naar Kamerik. Pas in 2019 vond met wethouder Becht weer een eerste constructief overleg plaats en zijn de verhoudingen normaal. Vanaf 2011 opereert de Kunstkring zonder gemeentelijke subsidie en floreert.

Partnerschap met Steinhagen

Vanaf 1972 bestaat er een partnerschapsrelatie tussen de gemeentes Steinhagen en Woerden. Trouw worden iedere twee jaar internationale kunstenaarsexposities gehouden, de ene keer in Woerden, de andere keer in Steinhagen. Hieruit zijn veel persoonlijke vriendschapsbanden ontstaan.

Woerden 650 jaar

De viering van Woerden 650 jaar inspireerde in 2022 tot een grote hoeveelheid activiteiten. Er was een pop-up expositie in het Brediushonk op 14 en 15 mei, Montmartre, een schilder-, teken- en portretfoto-ochtend op het Kerkplein op 9 juli door (verklede) kunstenaars en ook de tweejaarlijkse uitwisseling met de Duitse zusterverenigingen in Steinhagen was onderdeel van de 650-jaar viering.

Kunst in de openbare ruimte

Op veel plaatsen in de stad en in de omliggende dorpen is werk van leden en oud-leden van de Kunstkring te bewonderen. Een actieve groep vrijwillige medewerkers van het Stadsmuseum, de KIOR-groep (Kunst In de Openbare Ruimte), zorgt ervoor dat al die buitenkunst goed in de gaten gehouden wordt en zo nodig schoongemaakt en gerepareerd.

In de afgelopen jaren zijn daar nog diverse zaken aan toegevoegd. Denk aan de buste van Leo Gestel (2015), een bronzen beeld van de bekende Nederlandse beeldhouwer Judith Pfaelzer waarvoor Hans Hagen, voormalig voorzitter van de Kunstkring de stuwende kracht was om het beeld aan te kopen.

Dankzij de grote inzet van ons lid Hans van Ommeren (overleden 2018) is in de binnenstad van Woerden een Gestelpromenade (2016) ingericht. Het betreft hier 17 werken van de in Woerden geboren schilder Leo Gestel. Langs de route is een wandeling uitgezet door het Stadsgilde Woerden.

Sinds 2014 hangen op de bovenste verdieping van de toren van de Petruskerk vier panoramaschilderijen die het buitenzicht op dat moment (2013) vanaf de toren tonen. Deze olieverfschilderijen zijn een geschenk van de Kunstkring voor het derde lustrum van het Stadsgilde. De schilderijen zijn van de hand van Tineke Hoepman, Gerdien Meijnen, Ton Friedrich en Theo Aarsen.

Kunst in tunnels

In 2015 zijn de wanden van de tunnel in de Hollandbaan verfraaid na toestemming van de gemeente. De Hollandbaantunnel stond al langere tijd bekend als een ongure onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Leden van de Kunstkring begeleidden de leerlingen van het Futuracollege en het Kalsbeekcollege bij het ontwerp en de uitvoering van dit werk op 300 m2. De projectleiding lag bij het KUVO.

In 2016 en 2017 is de Cattenbroekertunnel, met een oppervlakte van 2000 m2 verfraaid door leerlingen van het Minkema Stein, onder leiding van leden van de Kunstkring. Het thema was bewegen: fietsen, lopen en zwemmen zijn naast atletiek op de twee tunnelwanden uitgewerkt. Alle materialen werden geleverd door plaatselijke bedrijven (Vermeij, Gerritse en Kleijwegen). 

Kunstonderwijs op scholen

Sinds 2012 wordt bijna jaarlijks op verzoek van KUVO door leden van de Kunstkring op basisscholen in de gemeente, incl. Harmelen, Zegveld en Kamerik gewerkt. Ieder jaar ontvangen ruim 600 basisschoolleerlingen een ochtend of middag kunstonderwijs, veelal schilderen, ook fotografie en 3D. Meestal wordt aansluiting gevonden bij actuele thema's.

Ook wordt actief bijgedragen aan kunst in de naschoolse opvang van basisscholen: met een pakket van lessen worden de beginselen van tekenen, schilderen tot en met het inrichten van een echte expositie bijgebracht. Op verzoek worden bij het voortgezet onderwijs de jongeren wegwijs gemaakt in het creatief werken op de iPhone of iPad. 

Lions International Woerden

De Kunstkring stelt haar atelier belangeloos ter beschikking voor een activiteit van Lions International Woerden.
Al ruim 30 jaar organiseert Lions International wereldwijd tekenwedstrijden voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen en brugklassen van het middelbaar onderwijs op het thema ‘vrede’.
Wereldwijd doen 350.000 kinderen mee en in Woerden worden ruim 650 tekeningen gemaakt. Per school wijst een vakjury 3 winnaars aan. Een secundair, maar niet minder belangrijk doel is dat er voor de leerlingen naast het tekenen ook gelegenheid ontstaat om onderling en samen met de leerkrachten te spreken en discussiëren over de vrede.
In februari 2020 werden van de deelnemende scholen de mooiste tekeningen geëxposeerd in de Bibliotheek te Woerden. Op 2 maart reikte burgemeester Molkenboer in het Stadhuis de prijzen uit aan de winnaars.  In 2021 was het thema "We are all connected".

Losse initiatieven

Onder coördinatie van Roel van der Bij werd in 2011 door een twaalftal leden van de Kunstkring een twintigtal stadsgezichten, landschappen en bloemen geschilderd voor de aankleding van de gangen van de flats van de Chrysantstraat en Irisstraat. Tot heden wordt de aankleding door de bewoners zeer op prijs gesteld.  In november 2021 zijn deze schilderijen om niet definitief overgedragen aan de beheerder van het complex, GroenWest.

In 2016 werd onder coördinatie van Aart Sliedrecht door een groot aantal leden van de Kunstkring schilderijen in langdurige bruikleen gegeven (contract liep tot 2021) aan de statushouders die in Stadspoort zijn gehuisvest.

In 2019 werd in samenwerking tussen de Kunstkring en Brak Videoproductions een film gemaakt over het nieuwe schilderij "Het Groene Hart". Dit schilderij van 3 bij 4 meter is vervaardigd door Ido Vunderink en hangt in de hal van het in 2019 geopende gemeentehuis van Woerden. De gemeente Woerden heeft de videoproductie financieel ondersteund. Ido Vunderink was tot zijn overlijden in augustus 2021 lid van de Kunstkring Woerden.

Tot 2019 hing gedurende enkele jaren in de tijdelijke raadszaal van de gemeente Woerden een schilderij van ons koningspaar van de hand van Annelies van der Sman, eveneens lid van onze vereniging.

Inmiddels is sinds 2023 gelegenheid voor onder meer leden van de Kunstkring om werk te tonen in het Stadhuis.