Activiteiten

De Kunstkring organiseert enkele malen per jaar een interessante lezing over kunst en cultuur welke ook voor partners en niet-leden toegankelijk is. Verder verzorgt de Kunstkring in samenwerking met KUVO projecten voor basisscholen en middelbare scholen. Desgevraagd kunnen leden betaald of onbetaald aan projecten werken. Ook bezoekers van het “Inloophuis voor kanker” in Woerden worden door leden begeleid. Regelmatig bereikt het bestuur verzoeken om namen van kunstenaars die voor korte of langere tijd les willen geven.

Op grond van de ANBI-status kunnen ook niet-leden aan alle activiteiten van de Kunstkring deelnemen. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aangezien de atelieractiviteiten geen lesgevend karakter hebben, wordt wel gevraagd zelfstandig te kunnen werken. Aan het kwaliteitsniveau worden bij niet-leden geen eisen gesteld.