Atelieractiviteiten
Voor leden en andere belangstellenden zijn er wekelijks oefen- en werkactiviteiten zoals:
portret- en (naakt)modeltekenen/-schilderen, boetseren naar (naakt)model, keramiek, beeldhouwen, grafische technieken en fotografie. Leden en niet-leden betalen een bijdrage aan de voor deze activiteiten te maken kosten.
De werkbesprekingen die een aantal keren per jaar worden gehouden op speciaal daarvoor bestemde bijeenkomsten zijn succesvol en worden goed bezocht.
Daarnaast worden er, soms in combinatie met ledenvergaderingen, ontmoetings- en discussieavonden georganiseerd waarbij regelmatig lezingen worden gegeven door externe gasten.
Naast de vaste activiteiten zijn er regelmatig incidentele activiteiten zoals bijvoorbeeld les in abstraheren, atelierbezoek, brons gieten, lithografie, buitenschilderdag enz, e.e.a. vooral ook afhankelijk van de interesse en het initiatief van de leden.
De Kunstkring participeert in externe (lokale) evenementen, ook op het terrein van andere kunstvormen zoals muziek, kunstmarkten, po√ęzie enzovoort.
Voor meer informatie, stuur ons een mail: info@kunstkringwoerden.nl

Ga naar Atelier voor een actueel overzicht van de activiteiten.