Auteur: Carol

0

Corona-update

In navolging van de maatregelen, zoals die het afgelopen weekend door het kabinet zijn genomen, berichten we je als volgt: de expositie van Fons van der Reep van 28 en 29 maart gaat NIET door ALLE activiteiten in ons eigen atelier Edisonweg 9b worden geannuleerd tot en met 6 april 2020; dit geldt ook voor Magenta...

0

Belangrijke mededeling

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering, die staat gepland voor dinsdag 17 maart te verplaatsen naar dinsdag 19 mei. Verder schorten we tot 31 maart alle door de Kunstkring georganiseerde activiteiten in ons atelier op. De expositie van 21 en 22 maart Schetsend Verder wordt doorgeschoven naar een latere datum. De schilderclub Magenta en...

Stukken ALV 17-03-2020 1

Stukken ALV 17-03-2020

Op 19 mei 2020 is de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van de Kunstkring Woerden. De agenda hier voor is: 20:00 Demonstratie van de website  21:00 Algemene Ledenvergadering: Opening en vaststelling agenda Verslag ALV van 19 november 2019 Voorstellen nieuwe leden Exploitatie 2019 / Jaarverslag 2019 Beleidsplan 2020 – 2024 Wisselingen Bestuur Mededelingen Rondvraag Je kunt hiervoor...

0

Maria Margraf en Rembrandt

Maria Margraf, gewaardeerd lid van de Kunstkring Woerden, is speciaal gevraagd door het Stadsmuseum. Van 13 t/m 15 december gaat ze daar foto’s maken in het kader van de tentoonstelling VROUWEN VOOR DE LENS. Tegelijkertijd mag ze ook in datzelfde weekend foto’s exposeren in de Vroedschapszaal van het Rembrandt project, zie  de website van het...