Betekenis van de Kunstkring voor Woerden

Leden van de Kunstenaarsvereniging Woerden, kortweg Kunstkring Woerden, hebben in de afgelopen 50 jaar veelvuldig bijgedragen aan de culturele rijkdom van de gemeente. Hierna zijn voorbeelden te vinden van projecten en diensten die onze leden met belangeloze inzet voor onze stad uitvoerden.  

Relatie tussen gemeente en Kunstkring
De relatie tussen vereniging en gemeente  heeft ups en downs gekend. Het was de gemeente Woerden, in casu wethouder van Breukelen die in 1980 de mogelijkheid schiep een eigen ruimte in het Bredius in te richten. Hierdoor kon de vereniging snel tot grote bloei komen. In 1990 maakte de gemeente het mogelijk naar een locatie te verhuizen aan de Kievitstraat. Ook stak de gemeente in 2005 de helpende hand toe om de Kunstkring onder te brengen in de voormalige Mariaschool in de Havenstraat. In 2009 nam de gemeente in verband met de bezuinigingen onverwacht het besluit om de subsidie en daarmee de huur van het gebouw weer op te zeggen. Dit bracht de vereniging in flinke moeilijkheden. De communicatie werd van beide zijden stroef en de vereniging verhuisde noodgedwongen naar Kamerik.  Pas in 2019 vond met wethouder Becht weer een eerste constructief overleg plaats en zijn de verhoudingen genormaliseerd. Sinds 2011 opereert de Kunstkring zonder gemeentelijke subsidie en floreert!  

In de afgelopen 50 jaar is een partnerschapsrelatie tussen de gemeenten Steinhagen en Woerden opgebouwd. Trouw worden iedere twee jaar internationale kunstenaarsexposities gehouden, de ene keer in Woerden, de andere keer in Steinhagen.  Uit deze contacten zijn veel persoonlijke vriendschapsbanden ontstaan.

De viering van Woerden 650Jaar inspireerde de Kunstkring tot drie mooie projecten:

  1. een pop-up expositie in het Brediushonk op 14 en 15 mei’;
  2. Montmartre, een schilder-, teken- en portretfoto-ochtend op het Kerkplein op 9 juli door (verklede) kunstenaars;
  3. een uitwisseling met Steinhagen vanwege 50 jaar partnerschap.

 Kunst in de openbare ruimte
Op veel plaatsen in de stad en in de omliggende dorpen is werk van leden en oud-leden van de Kunstkring te bewonderen. Zie hiervoor het nagenoeg complete overzicht van kunst in de openbare ruimte. Een actieve groep vrijwillige medewerkers van het Stadsmuseum, de KIOR-groep (Kunst In de Openbare Ruimte), zorgt er voor dat al die buitenkunst zo nodig wordt schoongemaakt en gerepareerd. 
In de afgelopen jaren zijn daar nog diverse zaken aan toegevoegd. Denk aan  de buste van Leo Gestel (2015), een bronzen beeld van de bekende Nederlandse beeldhouwer Judith Pfaelzer. Hans Hagen, voormalig voorzitter van de Kunstkring was voor de realisatie hierin de stuwende kracht.
Dankzij de grote inzet van ons lid Hans van Ommeren (overleden 2018) is in de binnenstad van Woerden een Gestelpromenade (2016) ingericht. Deze betreft 17 werken van de in Woerden geboren schilder Leo Gestel. Langs deze werken is een wandeling uitgezet door het Stadsgilde Woerden.

Kunst in de kerk
Sinds 2014 hangen op de bovenste verdieping van de toren van de Petruskerk vier panoramaschilderijen die het uitzicht vanaf de toren tonen. Deze olieverfschilderijen zijn een geschenk van de Kunstkring ter ere van het derde lustrum van het Stadsgilde. De schilderijen zijn van de hand van Tineke Hoepman, Gerdien Meijnen, Ton Friederichs en Theo Aarsen.

Kunst in tunnels
De Hollandbaantunnel stond al langere tijd bekend als een ‘ongure’ onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. In 2015 gaf de gemeente Woerden toestemming om de wanden van de tunnel in de Hollandbaan te verfraaien met werk van leerlingen van het middelbaar onderwijs. Met leden van de Kunstkring ontwierpen de leerlingen van het Futura- en Kalsbeekcollege een ontwerp en schilderden dit op 300 m2. De projectleiding lag bij het KUVO. 
In 2016 en 2017 werd gewerkt aan de Cattenbroekertunnel (2000 m2). Leerlingen van het Minkema-college werkten hier met leden van de Kunstkring aan het thema ‘Bewegen’. Uit de vele tientallen ontwerpen is een keuze gemaakt en op een tunnelwand geschilderd. Aan de ene kant staan sporten van de triatlon: fietsen, lopen en zwemmen. Op de andere tunnelwand staan sporten die vallen onder atletiek. Voor de atletiekwand was de gemeente bereid een stukje ‘atletiekbaan’ aan te leggen. Als achtergrond zijn op advies van de Kunstkring groene en blauwe basiskleuren gekozen. De gemeente Woerden droeg tijdens de werkzaamheden zorg voor de verkeersveiligheid. Alle materialen werden geleverd door plaatselijke bedrijven (Vermeij, Gerritse en Kleijwegen). cattenbroekertunnel 1

Kunstonderwijs op scholen
In 2012 vroeg het KUVO  om assistentie bij het geven van kunstlessen. Sindsdien zetten leden van de Kunstkring zich jaarlijks in op vele basisscholen in de gemeente, incl. Harmelen, Zegveld en Kamerik. Zo ontvangen ruim 600 basisschoolleerlingen elk jaar een ochtend of middag kunstonderwijs: veelal schilderen, maar ook fotografie en 3D, in aansluiting op actuele thema's. Voorbeelden zijn Landschaps- en stadschilderingen, Leo Gestel, 100 jaar De Stijl, en Rembrandt. Sinds 2019 doen ook leden van Schilderclub Woerden, KunstaandenRijn, Magenta en enkele individuele enthousiaste vrijwilligers mee. Op verzoek werden bij het voortgezet onderwijs jongeren wegwijs gemaakt in het creatief werken op de iPhone of iPad. 
Naast het klassikale aanbod wordt ook de naschoolse opvang bediend. Met een pakket van zes lessen krijgen de kinderen de grondbeginselen van tekenen, schilderen tot en met het inrichten van een echte expositie. 

Samenwerking met Lions International Woerden
Sinds 2020 is er een samenwerking tussen de Kunstkring en Lions International Woerden. Het gaat om een activiteit voor de basisscholen en de brugklassen van het Minkema- en Kalsbeek-college. Al ruim 30 jaar organiseert Lions International wereldwijd tekenwedstrijden voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen en brugklassen van het middelbaar onderwijs bij het thema ‘Vrede’. Lions Club Woerden heeft de tekenwedstrijd georganiseerd met de Johan Frisoschool, de R. de Jagerschool en de brugklassen van het Minkema- en Kalsbeek-college. Wereldwijd doen 350.000 kinderen mee en in Woerden gaat het om ruim 650 tekeningen. Per school wijst een vakjury 3 winnaars aan. Een tweede doel van de activiteit is de gelegenheid scheppen om onderling en samen met de docenten te spreken en discussiëren over de vrede. De Kunstkring stelt haar atelier belangeloos ter beschikking aan de deze activiteit.
In 2021 was het thema ‘We are all connected’. In 2022 had de tekenwedstrijd het thema: 'vrede'. In 2023 deden in Woerden drie scholen mee: de brugklassers van de beide locaties van het Minkema College en de leerlingen van groep 8 van de Johan Frisoschool met het mooie jaarthema is “Durf te dromen”.

Losse initiatieven

  • Onder coördinatie van Roel van der Bij werd in 2011 door twaalf leden van de Kunstkring een twintigtal stadsgezichten, landschappen en bloemen geschilderd als aankleding van de gangen van de flats van de Chrysantstraat en Irisstraat. Tot op heden wordt de aankleding door de bewoners zeer op prijs gesteld.  In november 2021 zijn deze schilderijen om niet definitief overgedragen aan de beheerder van het complex, GroenWest.
  • In 2016 werd onder coördinatie van Aart Sliedrecht gaven een groot aantal leden van de Kunstkring schilderijen in langdurige bruikleen (het contract liep tot 2021) aan de statushouders die in Stadspoort waren gehuisvest. 
  • Onder coördinatie van Roel van der Bij wordt al jarenlang door leden van de vereniging schilderles gegeven aan gasten van het inloophuis voor kanker. 
  • In 2019 werd in samenwerking tussen de Kunstkring en Brak Videoproductions een film gemaakt over het nieuwe schilderij ‘Het Groene Hart’. Dit schilderij van 3 bij 4 meter is vervaardigd door Ido Vunderink en hangt in de hal van het in 2019 geopende gemeentehuis van Woerden. De gemeente Woerden heeft de videoproductie financieel ondersteund. Ido Vunderink was tot zijn overlijden in augustus 2021  lid van Kunstkring Woerden.
  • Tot 2019 hing gedurende enkele jaren in de tijdelijke raadszaal van de gemeente Woerden een schilderij van ons koningspaar van de hand van Annelies van der Sman, eveneens lid van onze vereniging.  
  • Iman Vroman vervaardigde in 2023 een bloemenschildering op de wc-deur van de schuur in de Bredius moestuin.
  • Sinds 2023 is er voor onder meer leden van de Kunstkring gelegenheid om werk te tonen in het Stadhuis.