Actief voor Woerden

Culturele betekenis voor Woerden

Leden van de Kunstenaarsvereniging Woerden, kortweg Kunstkring Woerden, hebben in de afgelopen 50 jaar veel bijgedragen aan de culturele rijkdom gemeente. 

Relatie tussen gemeente en Kunstkring
De relatie tussen vereniging en leden heeft ups en downs gekend. Het was de gemeente Woerden, in casu wethouder van Breukelen die in 1980 de mogelijkheid schiep een eigen ruimte in het Bredius in te richten. Hierdoor kon de vereniging snel tot grote bloei komen. Ook  stak de gemeente in 2005 de helpende hand toe om de Kunstkring onder te brengen in de voormalige Mariaschool in de Havenstraat. In 2009 nam de gemeente in verband met de bezuinigingen onverwacht het besluit om de subsidie en daarmee de huur weer op te zeggen, wat de vereniging in flinke moeilijkheden bracht. Pas in 2019 vond met wethouder Becht weer een eerste constructief overleg plaats. Vanaf 2011 opereert de Kunstkring zonder gemeentelijke subsidie. 

Kunst in de openbare ruimte
Op veel plaatsen in de stad en in de omliggende dorpen is werk van leden en oud-leden van de Kunstkring te bewonderen. Zie hiervoor het nagenoeg complete overzicht van kunst in de openbare ruimte. Een actieve groep vrijwillige medewerkers van het Stadsmuseum, de KIOR-groep (Kunst In de Openbare Ruimte), zorgt er voor dat al die buitenkunst goed in de gaten gehouden wordt en zo nodig schoongemaakt en gerepareerd. 
In de afgelopen jaren zijn daar nog diverse zaken aan toegevoegd. Denk aan  de buste van Leo Gestel (2015), een bronzen beeld van de bekende Nederlandse beeldhouwer Judith Pfaelzer. Hans Hagen, voormalig voorzitter van de Kunstkring was voor de realisatie hierin de stuwende kracht.
Dankzij de grote inzet van ons lid Hans van Ommeren (overleden 2018) is in de binnenstad van Woerden een Gestelpromenade (2016) ingericht. Het betreft hier 17 werken van de in Woerden geboren schilder Leo Gestel. Langs de route is een wandeling uitgezet door het Stadsgilde Woerden.

Sinds 2014 hangen op de bovenste verdieping van de toren van de Petruskerk vier panoramaschilderijen die het buitenzicht op dat moment (2013) vanaf de toren tonen. Deze olieverfschilderijen zijn een geschenk van de Kunstkring voor het derde lustrum van het Stadsgilde. De schilderijen zijn van de hand van Tineke Hoepman, Gerdien Meijnen, Ton Friederich en Theo Aarsen.

Kunst in tunnels
De Hollandbaantunnel stond al langere tijd bekend als een "ongure" onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. In 2015 gaf de gemeente Woerden toestemming om de wanden van de tunnel in de Hollandbaan te verfraaien met werk van leerlingen van het middelbaar onderwijs. Leden van de Kunstkring begeleidden de leerlingen van het Futuracollege en Kalsbeekcollege bij het ontwerp en de uitvoering van dit werk op 300 m2. De projectleiding lag bij het KUVO. 
In 2016 en 2017 werd gewerkt aan de Cattenbroekertunnel, 2000 m2. Leerlingen van Minkema Stein werden gestimuleerd in creativiteit en werkten ook hier onder leiding van leden van de Kunstkring. Het thema was bewegen en dat kun je vertalen in sport. Vele tientallen ontwerpen zijn door het team van de Kunstkring beoordeeld; er is een keuze gemaakt en verrassend genoeg kwamen voor een groot deel de sporten van de triatlon naar voren: fietsen, lopen en zwemmen. Andere sporten werden samengevat onder de noemer atletiek. Deze sporten worden ieder op een tunnelwand uitgewerkt. Voor de atletiekwand was de gemeente bereid een stukje “atletiekbaan” aan te leggen. Voor de achtergrond werden op advies van de Kunstkring groene en blauwe basiskleuren gekozen. Veel support werd geleverd door de gemeente Woerden oa de verkeersbeveiliging. Alle materialen werden geleverd door plaatselijke bedrijven (Vermeij, Gerritse en Kleijwegen). cattenbroekertunnel 1                                                                     

Kunstonderwijs op scholen
In 2010 kreeg de Kunstkring van het Kalsbeekcollege de vraag of er kunstlessen op school konden worden gegeven door bevoegde docenten om de CKV docenten te ontlasten. Na enig intern onderzoek bleek dit toch niet haalbaar. In 2012 nam het KUVO  een ander initiatief. Sinds dat jaar wordt jaarlijks op verzoek van KUVO inzet gedaan door leden van de Kunstkring op vele basisscholen in de gemeente, incl. Harmelen, Zegveld en Kamerik. Ieder jaar ontvangen ruim 600 basisschoolleerlingen een ochtend of middag kunstonderwijs, veelal schilderen, ook fotografie en 3D. Meestal wordt aansluiting gevonden bij actuele thema's. Voorbeelden zijn geweest Landschaps- en stadschilderingen, Leo Gestel, 100 jaar De Stijl, Rembrandt. In 2019 werd de inzet uitgebreid met die van de Schilderclub Woerden, KunstaandenRijn, Magenta en enkele individuele enthousiaste vrijwilligers. 

Naast het klassikale wordt ook inzet gedaan in de naschoolse groepen van basisscholen waarbij met een pakket van zes lessen de grondbeginselen van tekenen, schilderen tot en met het inrichten van een echte expositie worden bijgebracht. Op verzoek werden bij het voortgezet onderwijs de jongeren wegwijs gemaakt in het creatief werken op de iPhone of iPad. 
In juni 2019 werd door een viertal leden lessen verzorgd voor de allerjongsten in het basisonderwijs: de kleuterklassen. Zie Kunst voor kleuters, een recent verslag hierover van Inge Sips. 

Losse initiatieven

Onder coördinatie van Roel van der Bij werd in 2011 door een twaalftal leden van de Kunstkring een twintigtal stadsgezichten, landschappen en bloemen geschilderd voor aankleding van de gangen van de flats van de Chrysantstraat en Irisstraat. Tot heden wordt de aankleding door de bewoners zeer op prijs gesteld.

  • In 2016 werd onder coördinatie van Aart Sliedrecht door een groot aantal leden van de Kunstkring schilderijen in langdurige bruikleen gegeven aan de statushouders die in Stadspoort  waren gehuisvest. 
  • Onder coördinatie van Roel van der Bij wordt al jarenlang door leden van de vereniging aan  gasten van het inloophuis voor kanker schilderles gegeven. 
  • In 2019 werd in samenwerking tussen de Kunstkring en Brak Videoproctions een film gemaakt over het nieuwee schilderij "Het Groene Hart". Dit schilderij van 3 bij 4 meter is vervaardigd door Ido Vunderink en hangt in de hal van het in 2019 geopende gemeentehuis van Woerden. De gemeente Woerden heeft de videoproductie financieel ondersteund. Ido Vunderink is lid van de Kunstkring Woerden.