Exposeren in ons atelier ?

Sinds april beschikken we over ons nieuwe atelier, dat naast ruimte voor workshops en bijeenkomsten ook ruimte kan bieden voor exposities. De wanden kunnen worden uitgebreid met een extra schuifwand voor op te hangen werkstukken. Daarnaast bieden de wanden en de plank boven de kasten en de in opslag aanwezige sokkels ruimte voor 3D-werkstukken.
De meeste exposities trekken in de weekenden bezoekers, door de week nauwelijks. Het is dan ook nuttig om het atelier in de weekenden hiervoor te gebruiken.

Daarom stelt de Kunstkring gedurende weekenden het atelier ter beschikking van leden, leden met niet-leden of niet-leden. Er geldt een afsprakensysteem en er wordt een bescheiden vergoeding gevraagd.

Voorwaarden hierbij zijn:
– het atelier is ter beschikking van de exposant(en) van vrijdagavond 18:00 uur t/m zondag 21:00 uur
– de exposant is zelf verantwoordelijk voor het inrichten en afbreken van de expositie; hierbij mag gebruik gemaakt worden van het bestaande ophangsysteem, boren en timmeren zijn NIET toegestaan
– het atelier, keuken en toilet moet schoon en opgeruimd worden achtergelaten, gebruikt servies moet worden afgewassen en op de oorspronkelijke plaats opgeborgen
– de exposant is zelf verantwoordelijk voor te schenken (fris)drank. Koffie en thee kunnen worden gebruikt van de Kunstkring. Andere dranken dan koffie en thee zullen door de exposant zelf moeten worden bekostigd
– de exposant is zelf verantwoordelijk voor de publiciteit en het openen en sluiten van het atelier
– wil je dat je werk onder de verzekeringsvoorwaarden valt van de Kunstkring, zorg er dan voor dat de penningmeester voor de expositie een overzicht heeft van de werken met de prijs  

Afspraken / boekingen kunnen worden gemaakt – via de website – bij de secretaris en/of de penningmeester van de Kunstkring via dit formulier.
De vergoeding voor het gebruik van het atelier is:
– € 50 bij een expositie door een lid of een groep leden van de Kunstkring;
– € 100 bij een expositie door een lid met derden die mee-exposeren
– € 150 bij een expositie door “derden”; hierbij zal een lid van de Kunstkring het atelier (ont)sluiten

Interesse ? Kijk eerst op de Activiteitenkalender op deze website of de gewenste datum beschikbaar is. Zo ja, meld je dan aan via dit formulier.

Nota Bene:
Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor exposities, d.i. het tentoonstellen van twee- of driedimensionale kunstwerken. Voor het organiseren / houden van workshops, lezingen of andere daaraan gerelateerde activiteiten geldt een aparte regeling.