Algemeen
De Kunstkring heeft een actief expositiebeleid. De daartoe opgerichte interne expositiecommissie draagt zorg voor de jaarplanning van de door de Kunstkring te organiseren ledenexposities.
In deze planning zijn standaard opgenomen een Voorjaars- en Najaarssalon in een daarvoor te werven expositieruimte.
Daarnaast organiseert de Kunstkring: groeps- en solo-exposities op wisselende plaatsen in en buiten Woerden , (galerie, museum, anders) en bij partnerkunstenaarsverenigingen of andere instellingen. Daarnaast verzorgt de expositiecommissie doorlopend exposities in de regiobibliotheek Groene Hart Woerden.
Ook de overzichtstentoonstelling van de Atelierroute Groot Woerden behoort tot het aandachtsgebied van de Kunstkring.
Als u over onze nieuwe exposities wilt worden geïnformeerd kunt u dat per email melden aan expositie@kunstkringwoerden.nl.