Historie

2011- 2020

Kunstkring Woerden bestaat 50 jaar

De herdenking van het 350e sterfjaar van Rembrandt viel samen met het 10e lustrum van de Kunstkring. In 2018 werden alle mogelijkheden voor een mooi herdenkingsjaar op een rij gezet. Een voor de hand liggend idee om de betekenis van de Kunstkring voor de Woerdense gemeenschap in de voorbije vijftig jaar in een boek of brochure vast te leggen strandt op de kosten en op weinig medewerking ook van bekende sponsoren. Een korte samenvatting  is daarom elders op deze website opgenomen. 

De belangrijkste momenten voor de viering vielen in de maand mei. Een hoogtepunt  was het feest voor leden en partners op 11 en 12 mei in het Brediushonk met barbecue, sneltekenaar en goochelaar. Ieder lid ontving een feestelijk bedrukt werkschort. De tweede ruimte van het Brediushonk is ingericht voor een pop-up expositie van twee dagen waar ieder lid zich kon presenteren. Vierendertig leden deden hier aan mee, waarbij ieder ruim twee vierkante meter tot zijn/haar beschikking kreeg. Tweede hoogtepunt was de Rembrandtexpositie in het Stadsmuseum. De Kunstkring verzorgde rondleidingen en fotografeerde Woerdenaren met speciaal hiervoor vervaardigde Rembrandtkragen. In de grote zaal van het gebouw Concordia werd een lezing gegeven voor Woerdenaren over Rembrandt. Ook bij de basisscholen waren vanaf augustus 2018 door KUVO in samenwerking met de Kunstkring  al voorbereidingen getroffen voor een Rembrandtproject. 
De Rembrandt-expositie verhuisde, maar dan uitgebreider, in het najaar naar de centrale hal van het Antoniusziekenhuis. Bij de opening voerde kunstkenner Frans Lander uitgebreid het woord. Voor een terugblik klik hier. 

Een andere belangrijke gebeurtenis in het lustrumjaar was de verhuizing van Kamerik naar Woerden, Edisonweg 9b. Gelukkig kon deze verhuizing eind maart worden afgerond, waardoor een samenloop met het lustrum werd voorkomen. Bijzonder in 2019 was ook de samenwerking tussen drie kunstkringen, te weten Brielle, Alexander en Woerden. Gezamenlijk werd een rijdende expositie verzorgd van in totaal 30 werken.

In het kader van het 50 jarig bestaan werd op 8 september op het Kunstpark Woerden een achttal kramen van de Kunstkring ingericht. 

 

 

Hierbij vier opvolgende interviews interviews met Jan Vermaat,  en het slotinterview
In september verscheen als vervolg op deze interviews van de hand van Theo Aarsen het boek "Jan Vermaat, beeldhouwer én schilder "  

2001-2010

Het jaar 2010

Nu al kunnen we zeggen dat het jaar 2020 een jaar wordt dat we ons lang zullen herinneren.

Maar weten we ook wat er tien jaar geleden, in 2010, speelde. Nu we toch wat meer tijd hebben is het aardig om het verenigingsnieuws uit die jaren eens terug te lezen. Tweehonderd jaar geleden leefde onze beroemde dichter Willem Bilderdijk. Van hem zijn de beroemde regels: “In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal”  En hoe waar blijkt dat te zijn. Lees maar eens mee.  

We schrijven 2010.

De vereniging telt in het jaar 2010 al 69 leden en daarvan zijn in 2020 nog steeds 38 mensen lid. De contributie bedraagt 105 euro en een proeflidmaatschap is 20 euro voor twee maanden. Er zijn drie dagdelen in de week waarin gewerkt wordt aan portretten, boetseren en modellen.
Het bestuur bestaat uit Gerard Kremers voorzitter, Bep Cherillo pm,  Gonny van der Bij secr,  Maarten Pieterse en Ton Friederichs. In de loop van het jaar wordt Gerard opgevolgd door Hans Hagen en Gonny door Elly de Wachter. Op de exploitatie over 2009 ontvangen we liefst 400 euro rente. 

De huisvesting
De Kunstkring heeft in 2010 haar vestiging in de Havenstraat in Woerden. Dat is de voormalige Mariaschool. Er is een atelierruimte, een kleine opslag en een grote expositieruimte die als galerie wordt gebruikt. Dankzij een flinke subsidie van de gemeente is dit voor de vereniging betaalbaar, maar donkere wolken zullen zich later in het jaar samenpakken.

Activiteiten
Het is een actieve vereniging. Dat blijkt onder meer uit de activiteiten van de expositiecommissie bestaande uit Ton Friederichs, Maarten Pieterse, Roel van der Bij en Fons van der Reep. Het expositiereglement is vrijwel identiek aan datgene wat in 2020 wordt gebruikt. Om de kosten van de vele exposities te dekken wordt voor deelname in de eigen atelierruimte of elders per exposant 25 euro in rekening gebracht. Dat roept in de ledenvergadering wel vragen op. Is dat nu wel nodig?

Er zijn zeven exposities in 2010. Men spreekt van een bepaalde expositiemoeheid onder de leden en de commissie besluit zelfs om er in 2011 mee te stoppen. Het overzicht van de exposities laat het volgende zien: Riek ter Maat samen met Jannie Maakenschijn, de Voorjaarssalon die het “Groene Hart” wordt gedoopt. Dan volgt een speciale expositie als eerbetoon aan het overleden lid Greet de Wijk. Haar werk wordt getoond en dat van haar beide dochters Margot van der Vooren en Emmy de Wijk.
Vervolgens is er een expositie van Walter Terpstra, daarna een Atelierroute-expositie gedurende zes weken gevolgd door de Najaarssalon. Diep in het najaar vinden we Cristine Dunay en Rie Kolenberg/Nel Overkamp terug en als afsluiting is er een Wintersalon die eindigt medio januari 2011.
Het aantal bezoekers dat de expsoities bezoekt, ligt rond een gemiddelde van 10 personen per dag en er wordt ook af en toe wel wat verkocht.

Met de uitbater van het restaurant van het kasteel is overeenstemming om ook daar kunstwerken te hangen. Sandra Orré en Hans Hagen exposeren er en Tineke Hoepman laat er een serie koeienportretten zien. Met het kasteel is er nog weleens gedoe, want soms zijn schilderijen verwijderd en hangt er een foto van de hand van Hans van Ommeren of van een andere Woerdense fotograaf.

Op verzoek van de Kunstkring Rote Erde gaan zeven kunstenaars met hun werk naar Steinhagen. De Vriendenprent van ons bestaat al lang. In 2010 is het de beurt aan de 65-jarige Fons van der Reep. Zie hiernaast.

Een aantal herinnert het zich nog. Er zijn in de eerste dagen van december een vier zgn Kunstklaasdagen gepland. Kunstklaas betekent dat leden van de Kunstkring voor Sinterklaas en Kerstmis kleine kunstwerkjes maken die voor billijke prijzen worden verkocht. Het idee hiervoor stamt al uit 1980.  Waarom het toch niet doorgaat is onduidelijk. Ilja Pronk stelt er in ieder geval wel een vraag over in de Algemene Ledenvergadering. 

Nieuwe leden
De nieuwe leden van  2010 zijn Martien Bakhuizen, Marcia van Oploo, Inge Sips en Ieny Wetzels

Extern
De Kunstkring treedt actief naar buiten.
- Bijzonder is dat in 2010 de Kunstkring onder leiding van Ilja Pronk een Kunst-snuffelcursus start van 10 lessen (€195) met schilderen, etsen, vilten, beeldhouwen, Raku-stoken en keramiek. Deze cursus wordt daarna ieder jaar herhaald tot 2015. Het aantal deelnemers neemt af.
- Gerard Kremers en George de Wrede pakken de gedachte op hoe leden van de Kunstkring met lesbevoegdheid de CKV-lessen op de scholen met voortgezet onderwijs kunnen geven. Doel is om een gastles te geven in plaats van alleen met het eigen werk bezig te zijn. Het Kalsbeekcollege toont belangstelling en dit initiatief haalt zelfs het AD. Na enig intern onderzoek blijkt dit toch niet haalbaar. Toch is die eerste stap belangrijk. In 2012 neemt het KUVO een nieuw initiatief. Sindsdien wordt jaarlijks op verzoek van KUVO inzet gedaan op vele basisscholen in de gemeente, incl. Harmelen, Zegveld en Kamerik. Ieder jaar ontvangen ruim 600 basisschoolleerlingen een ochtend of middag kunstonderwijs, veelal schilderen, ook fotografie en 3D.
- Gerard Kremers knoopt contacten aan met de Kunstkring Nieuwkoop. Maar hoe dat verder afgelopen is, vertellen de dossiers helaas niet.

Opnieuw huisvesting
Huisvestingsproblemen dienen zich inmiddels in de verte aan. Het nieuwe college van de gemeente wil sterk bezuinigen op cultuur en wil zich actief inzetten voor de aanleg van de Westelijke Randweg. Medio 2010 meldt Ton Friederichs dat hij verwacht dat daarom in de herfst van 2011 de huur van de Mariaschool zal worden beëindigd. Er moeten nieuwe plannen worden gemaakt. Een nieuw atelier zoeken? hechten de leden daar aan? Ton organiseert een enquête onder de leden en hij krijgt hierop een grote respons. Hij vat de uitkomst als volgt samen.
…..Men wordt vooral lid om samen met anderen te schilderen en elkaar te ontmoeten. Ook een eigen expositieruimte is erg belangrijk. De ledenontmoetingsavonden stelt men erg op prijs, maar de organisatie kan beter. De maatschappelijke functie van de Kunstkring staat hoog in aanzien bij de leden. Men is niet tegen een contributieverhoging als dat nodig is. Veel leden zijn bereid zich in te zetten voor de toekomst.
Kortom, de Kunstkring blijkt een sterke vereniging en de beelden voor de toekomst zijn duidelijk.
Op 22 oktober valt de huuropzeggingsbrief in de bus, te laat volgens de opzeggingstermijn en verkeerd geadresseerd. Pas medio 2012 vindt de Kunstkring weer vaste grond onder de voeten in Kamerik.

20200320 Theo Aarsen

 

 

1991-2000

1981-1990

1969 - 1980