Historie

2011- 2020

Kunstkring Woerden bestaat 50 jaar

De herdenking van het 350e sterfjaar van Rembrandt viel samen met het 10e lustrum van de Kunstkring. In 2018 werden alle mogelijkheden voor een mooi herdenkingsjaar op een rij gezet. Een voor de hand liggend idee om de betekenis van de Kunstkring voor de Woerdense gemeenschap in de voorbije vijftig jaar in een boek of brochure vast te leggen strandt op de kosten en op weinig medewerking ook van bekende sponsoren. Een korte samenvatting  is daarom elders op deze website opgenomen. 

De belangrijkste momenten voor de viering vielen in de maand mei. Een hoogtepunt  was het feest voor leden en partners op 11 en 12 mei in het Brediushonk met barbecue, sneltekenaar en goochelaar. Ieder lid ontving een feestelijk bedrukt werkschort. De tweede ruimte van het Brediushonk is ingericht voor een pop-up expositie van twee dagen waar ieder lid zich kon presenteren. Vierendertig leden deden hier aan mee, waarbij ieder ruim twee vierkante meter tot zijn/haar beschikking kreeg. Tweede hoogtepunt was de Rembrandtexpositie in het Stadsmuseum. De Kunstkring verzorgde rondleidingen en fotografeerde Woerdenaren met speciaal hiervoor vervaardigde Rembrandtkragen. In de grote zaal van het gebouw Concordia werd een lezing gegeven voor Woerdenaren over Rembrandt. Ook bij de basisscholen waren vanaf augustus 2018 door KUVO in samenwerking met de Kunstkring  al voorbereidingen getroffen voor een Rembrandtproject. 
De Rembrandt-expositie verhuisde, maar dan uitgebreider, in het najaar naar de centrale hal van het Antoniusziekenhuis. Bij de opening voerde kunstkenner Frans Lander uitgebreid het woord. Voor een terugblik klik hier. 

Een andere belangrijke gebeurtenis in het lustrumjaar was de verhuizing van Kamerik naar Woerden, Edisonweg 9b. Gelukkig kon deze verhuizing eind maart worden afgerond, waardoor een samenloop met het lustrum werd voorkomen. Bijzonder in 2019 was ook de samenwerking tussen drie kunstkringen, te weten Brielle, Alexander en Woerden. Gezamenlijk werd een rijdende expositie verzorgd van in totaal 30 werken.

In het kader van het 50 jarig bestaan werd op 8 september op het Kunstpark Woerden een achttal kramen van de Kunstkring ingericht. 

 

 

2001-2010

1991-2000

1981-1990

1969 - 1980