Inkomsten van de vereniging

Inkomsten worden verkregen door:
a. de jaarlijkse contributies van de leden
b. bijdragen van vrienden (vaak ex-leden die toch nog binding op prijs stellen)
c. verhuur van ons atelier aan andere kunstenaarsverenigingen
d. courtage bij verkoop van werken tijdens exposities georganiseerd door de Kunstenaarsvereniging
e. huuropbrengsten van leden en niet-leden die exposeren in het atelier
f.  inkomsten van o.a. scholen die voor hun projecten gebruik maken van het atelier 
g.  donaties (oa ANBI)

De vereniging is niet afhankelijk van subsidie voor exploitatie.