Inkomsten van de vereniging

De vereniging kent diverse inkomstenbronnen. Ze is op geen enkele wijze afhankelijk van overheidssubsidie.

Inkomsten worden verkregen door:
a. betaling van de jaarlijkse contributies van de leden
b. bijdragen van vrienden (vaak ex-leden die toch nog enige binding op prijs stellen)
c. opbrengsten uit verhuur van ons atelier aan andere kunstenaarsverenigingen
d. courtage bij verkoop van werken tijdens exposities georganiseerd door de Kunstenaarsvereniging
e. huuropbrengsten van leden en niet-leden die willen exposeren in het atelier
f.  inkomsten van o.a. scholen welke voor hun schoolprojecten gebruik maken van het atelier met medewerking van een van onze leden
g. bijdragen via donaties (oa ANBI)