Lidmaatschap

De Kunstkring Woerden telt 70 leden. Het atelier/ontmoetingsruimte biedt daarvoor voldoende ruimte.

Leden van de Kunstkring zijn autodidact of opgeleid op een kunstacademie. Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats met twee leden. Zo goed en objectief mogelijk wordt beoordeeld of aspirant-leden zelfstandig kunnen werken, werk van niveau maken en aan exposities van de Kunstkring willen deelnemen. Het lidmaatschap gaat in nadat het bestuur van Kunstkring Woerden schriftelijk de aanmelding heeft geaccepteerd.

Kunstenaars in en buiten Woerden kunnen zich als lid aanmelden. Alle disciplines op het terrein van de beeldende kunst zijn welkom. Op dit moment zijn vertegenwoordigd kunstschilders, beeldhouwers, keramisten, textielkunstenaars, grafici, fotografen. Andere vormen van kunst en vernieuwende vormen van kunst zijn welkom. De ambitie is om een hoog kwaliteitsniveau te hebben en houden.

Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn zij die hoge kwaliteit van werken leveren naast grote verdiensten voor de vereniging.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt per kalenderjaar 130 euro. Jongeren tot 30 jaar ontvangen 30 euro korting op de contributie.
Aanmelden voor het lidmaatschap kan door het invullen van het aanmeldingsformulier dat onder deze link te vinden is.