ANBI Status

ANBI-status
Door de Belastingdienst is aan de Kunstkring (officieel Kunstenaarsvereniging Woerden) de ANBI-Cultureel-status toegekend. (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). De Kunstkring is sinds het verlenen van deze status actief en alert om zich voor de Woerdense gemeenschap dienstbaar te maken. Veel van de projecten van de Kunstkring in dit kader zijn terug te vinden via de link Actief voor Woerden 

Dit houdt in dat giften aan de Kunstkring aftrekbaar zijn voor de belasting. Door de speciale regeling voor giften aan culturele instellingen, waaronder de Kunstenaarsvereniging Woerden, mogen de gegeven bedragen voor aftrek worden verhoogd met 25% (particulieren) of 50% (bedrijven) indien men zich voor minimaal 5 jaar verplicht en dit vastlegt in een “overeenkomst periodieke gift in geld”

Giften welke uit vrijgevigheid worden gedaan en niet zijn vastgelegd in een bovengenoemde overeenkomst vallen onder de vigerende fiscale giftenaftrekregeling ofwel aftrek boven een bedrag van 1% van het belastbare inkomen.

Een door de Belastingdienst verstrekt model voor een overeenkomst periodieke gift in geld kan hier worden gedownload.

Conform de voorschriften inzake deze ANBI status vindt u hieronder de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan 2015-2019, de financiële verantwoordingen en jaarverslagen van de afgelopen jaren.  

Statuten Kunstenaarsvereniging Woerden 2011
Huishoudelijk Reglement (incl Integriteitsregels) 2015 
Beleidsplan 2020-2025 Kunstenaarsvereniging Woerden 
Beloningsbeleid Kunstenaarsvereniging

Verantwoording 2020
Verantwoording 2019
Verantwoording 2018
Verantwoording 2017
Verantwoording 2016

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019 
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Contracten en overeenkomsten
CO 2012 huurcontract Magenta
CO 2014 Overeenkomst Gilde Woerden toren Petruskerk
CO 2015 Ovk Stichting Gilde Woerden en Kunstenaarsvereniging Woerden
CO 2015 Ovk tussen KK Stadsm en Herv Kerk inzake plaatsing van het beeld van Leo Gestel
CO 2015 Ovk tussen Kunstenaarsvereniging en Stadsmuseum Woerden inzake overdracht van beeld van Leo Gestel
CO 2015 Ovk tussen Kunstenaarsvereniging Woerden en het Stadsmuseum inzake overdracht van het beeld van Leo Gestel
CO 2016 Ovk bruikleenovereenkomst Groen West inz Stadspoort
CO 2017 huurcontract Veelzijdig Collectief
CO 2018 Expositieovereenkomst Kunstkring Woerden 2018 met Bibliotheek Woerden
CO 2019 Huurovereenkomst Edisonweg