ANBI Status

ANBI-status
Door de Belastingdienst is aan de Kunstkring (officieel Kunstenaarsvereniging Woerden) de ANBI-Cultureel-status toegekend. (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit houdt in dat schenkingen aan de Kunstkring aftrekbaar zijn voor de belasting. Door de speciale regeling voor giften aan culturele instellingen, waaronder de Kunstenaarsvereniging Woerden, mogen de gegeven bedragen voor aftrek worden verhoogd met 25% (particulieren) of 50% (bedrijven).

Begunstigers die niet zonder meer voldoen aan de voorwaarden voor aftrek van de belasting, omdat met de totale giften de drempel van 1% van het belastbaar inkomen niet wordt bereikt, kunnen hun gift toch aftrekken als deze ondersteuning in een overeenkomst wordt vastgelegd. Voorwaarde is dat de ondersteuning gedurende minimaal 5 opeenvolgende jaren wordt verstrekt. Vanaf 2014 hoeft dit niet notarieel te worden vastgelegd maar volstaat een onderlinge overeenkomst. De voorwaarden met betrekking tot de drempel voor aftrek zijn dan niet van toepassing.

Een door de Belastingdienst verstrekt model voor een overeenkomst periodieke gift in geld kan hier worden gedownload.

Conform de voorschriften inzake deze ANBI status vindt u hieronder de financiële verantwoordingen van de afgelopen jaren.

Verantwoording 2018

Verantwoording 2017

Verantwoording 2016

Verantwoording 2015

Verantwoording 2014