ANBI Status

ANBI-status
Aan de Kunstkring (officieel Kunstenaarsvereniging Woerden) is de ANBI-Cultureel-status toegekend. 
De Kunstkring is actief en alert om zich voor de Woerdense gemeenschap dienstbaar te maken. Zie de link Actief voor Woerden 

Giften aan de Kunstkring zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Gegeven bedragen mogen worden verhoogd met 25% (particulieren) of 50% (bedrijven) indien men zich voor minimaal 5 jaar verplicht en dit vastlegt in een “overeenkomst periodieke gift in geld”
Giften welke uit vrijgevigheid worden gedaan en niet zijn vastgelegd in een bovengenoemde overeenkomst vallen onder de vigerende fiscale giftenaftrekregeling ofwel aftrek boven een bedrag van 1% van het belastbare inkomen. Een door de Belastingdienst verstrekt model voor een overeenkomst periodieke gift in geld kan hier worden gedownload.

Conform de voorschriften bij de ANBI status zijn hieronder de statuten, het huishoudelijk reglement, het beleidsplan 2020-2025, de laatste financiële verantwoording en jaarverslagen van de afgelopen jaren opgenomen.  

Statuten Kunstenaarsvereniging Woerden 2011
Huishoudelijk Reglement (incl Integriteitsregels) 2015  
Beleidsplan 2020-2025 Kunstenaarsvereniging Woerden 
Beloningsbeleid Kunstenaarsvereniging

Verantwoording 2023
Jaarverslag 2023