Wat doen we

Als lid van de Kunstkring

  • Heb je het hele jaar door toegang tot het atelier om er alleen of in groepsverband te werken, buiten de tijden dat het atelier voor andere groepsactiviteiten is bezet.
  • Ben je in de gelegenheid om ca 5 keer per jaar deel te nemen aan exposities binnen Woerden, in de Voorjaarssalon, de Najaarssalon en twee- a driemaal in de Bibliotheek 
  • Kun je 4-maal per jaar deelnemen aan werkbesprekingen onder deskundige leiding
  • Kun je in het voorjaar en najaar deelnemen aan de schildermasterclass, georganiseerd door de Kunstkring
  • Kun je eenmaal per 2 jaar deel te nemen aan een internationale tentoonstelling die samen met de zusterstad Steinhagen wordt georganiseerd
  • Kun je met partner deelnemen aan door de Kunstkring georganiseerd museumbezoek

De Kunstkring organiseert enkele malen per jaar een interessante lezing over kunst en cultuur welke ook voor partners en niet-leden toegankelijk is.
Verder verzorgt de Kunstkring in samenwerking met KUVO projecten voor basisscholen en middelbare scholen. Desgevraagd kunnen leden betaald of onbetaald aan projecten werken.
Ook bezoekers van het “Inloophuis voor kanker” in Woerden worden door leden begeleid.
Regelmatig bereikt het bestuur verzoeken om namen van kunstenaars die voor korte of langere tijd les willen geven.

Op grond van de ANBI-status kunnen ook niet-leden aan alle activiteiten van de Kunstkring deelnemen. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aangezien de atelieractiviteiten geen lesgevend karakter hebben, wordt wel gevraagd zelfstandig te kunnen werken. Aan het kwaliteitsniveau worden bij niet-leden geen eisen gesteld.