Begunstigers
De Kunstkring functioneert zonder enige gemeentelijke of andere subsidie.
Om het deelnemen aan bestaande en nieuwe activiteiten van de Kunstkring toegankelijk te houden voor zowel leden als niet-leden is de werving van begunstigers een noodzaak.
Elke vorm van ondersteuning juichen wij van harte toe: vriend, sponsor, hoofdsponsor. Hoe groter het draagvlak is, des te beter kan de Kunstkring zich manifesteren.
Een vriend betaalt minimaal 70 euro, een sponsor minimaal 250 euro en een hoofdsponsor 750 euro.
Vrienden en sponsors ontvangen uitnodigingen voor ledenvergaderingen, openingen van exposities en ontmoetingsbijeenkomsten. Zij ontvangen eveneens het jaarlijkse kunstgeschenk en de digitale Nieuwsbrief.
Begunstigers die een bedrag schenken van minimaal de jaarlijkse contributie kunnen tegen ledentarief deelnemen aan de atelieractiviteiten.
Bij aankoop van kunst van leden tijdens door de Kunstkring georganiseerde exposities ontvangen vrienden en sponsors 10 % korting.
Meld u aan met het aanmeldformulier dat hier kan worden gedownload en draag bij aan de instandhouding en groei van culturele activiteiten in Woerden en omstreken.
Ook éénmalige giften zijn natuurlijk zeer welkom.